Qlik Sense – Analizy Biznesowe

qlik

Qlik Analiza biznesowa danych prosta jak nigdy dotąd – dla wszystkich
Qlik to prosta jak nigdy dotąd analiza danych dostępna dla wszystkich. Opatentowana technologia firmy QlikTech to natychmiastowe, wykonywane w pamięci przetwarzanie dużych ilości danych, nawet na niedrogim sprzęcie, pozwalające na wdrożenie zaawansowanych metod analitycznych w ciągu kilku dni. Wykorzystując Qlik Analiza Biznesowa, przedsiębiorstwo może odnieść rzeczywiste korzyści wyjątkowo szybko, w miarę swojego rozwoju – modyfikując, wdrażając – i co najważniejsze – używając aplikacji do analizy danych.

QlikView analiza biznesowa

Uwolnienie inwencji użytkownika

Qlik Analiza Biznesowa umożliwia użytkownikom samodzielne podejmowanie trafnych decyzji w dowolnym momencie i miejscu. Wykonane analizy mogą być przeniesione off-line, np. na laptop, pozostając w pełni funkcjonalne, włączając w to dostęp do każdej transakcji szczegółowej. Wyniki można wydrukować w postaci raportów, zapisać w formacie PDF, a także przesłać do MS Excel.

Qlik nie wymaga długotrwałych szkoleń dla użytkowników końcowych. Użytkownicy są w stanie rozpocząć pracę z systemem w ciągu kilku minut i wkrótce nie mogą sobie wyobrazić swojej pracy bez wykorzystania Qlik.

Qlik udostępnia wspólną architekturę zaspokajającą wszystkie potrzeby związane z analizą danych. Uważnie planując uprawnienia użytkowników, firma może udostępnić analizy ad hoc zaawansowanym użytkownikom, raporty w formie wydruków dla zdalnych użytkowników, analizę wskaźnikową dla zarządu i aplikacje analityczne dla kierownictwa średniego szczebla. Zapewnia wszystkim użytkownikom jedną prawdziwą informację – od analizy wskaźnikowej do pojedynczej transakcji.

Qlik zawsze daje odpowiedź!

Qlik Analiza Biznesowa nigdy nie ogranicza użytkowników. Każdy obiekt od prostych list do złożonych wykresów i tabel jest dostępny za pomocą myszki. Wszystkie obiekty są ze sobą powiązane tak, aby dostarczyć użytkownikowi spójny, zrozumiały i jednoznaczny obraz jego danych. Wyniki zapytań nie wymagają interpretacji dzięki zastosowaniu kolorów: wybrane wartości podświetlone są na zielono, powiązane na biało, a wyłączone na szaro. Przy każdym kliknięciu użytkownik dowiaduje się, które z elementów jego danych wiążą się ze sobą, a które nie oraz w jaki sposób wybór danych wpływa na końcowy wynik. QlikView daje użytkownikowi możliwość wyboru własnej drogi analizy danych.

Qlik umożliwia integrację praktycznie wszystkich formatów danych – od standardowych danych relacyjnych do raportów tekstowych, danych z Excela i strumieni XML. Dostosowuje się do obecnego środowiska firmy, a nie odwrotnie. Niezależnie od tego, czy informacja znajduje się w hurtowni danych, czy w systemach korporacyjnych zawsze jest dostępna do wykorzystania przez aplikacje Qlik.

Szybki zwrot z inwestycji – niższe koszty

Tysiące przedsiębiorstw na całym świecie wdrożyło aplikacje QlikView w ciągu zaledwie kilku dni. System umożliwia przygotowanie w pełni funkcjonalnego prototypu w ciągu kilku godzin. QlikView pozwala na obsługę nieograniczonej liczby wymiarów i miar, które można dodać w ciągu kilku minut. Wdrożenia są szybkie i skutkują błyskawicznym zwrotem z inwestycji.

Qlik zmienił zasady gry na rynku analiz biznesowych

Krótki okres wdrożenia – Przeważnie czas wdrożenia nie przekracza 30 dni, w większości przypadków jest to tydzień.
Bez ryzyka – W pełni funkcjonalna darmowa wersja próbna oraz 3-dniowe projekty pilotowe bez konieczności wcześniejszego zakupu licencji.
Łatwość obsługi – Przeszkolenie użytkowników końcowych zajmuje ok. 15 minut.
Elastyczność – Nieograniczona liczba wymiarów i miar, możliwych do zmiany w ciągu kilku minut. Możliwość natychmiastowego przejścia do poziomu pojedynczej transakcji.
Integracja – W pełni zintegrowany system analizy danych – skomplikowane analizy i proste raporty dostępne w jednorodnym systemie.
Moc – Prawie natychmiastowe odpowiedzi, nawet podczas analizy danych, których liczba szczegółowych rekordów mierzona jest w setkach milionów.