Oferujemy usługi projektowania i tworzenia 
indywidualnych aplikacji na zamówienie. 

Nasz dział deweloperski zajmuje się przygotowaniem aplikacji, testami oraz 
wdrożeniem i utrzymaniem, włącznie z integracją tych aplikacji z innymi systemami
bądź bazami danych.

Nasza specjalizacja to systemy informatyczne z zakresu Automatycznej Identyfikacji
opartej na kodach 1D i 2D, zarządzania firmą ERP, zarządzania magazynem WMS,
e-commerce B2B oraz B2C, planowania i zarządzania produkcji MRPII
oraz analiz wielowymiarowych (BI).

Cały proces rozpoczyna się od analizy potrzeb oraz stworzenia projektu całej aplikacji.
Zapewniamy wsparcie na każdym etapie trwania projektu - począwszy od budowania aplikacji
aż po wsparcie po wdrożeniowe.