Zarządzanie Produkcją MRP II, MES

Rozwiązanie MRP II to wydajne środowisku pozwalające na zachowanie kontroli nad całym procesem produkcyjnym.

Hermes SQL

humansoft hermes sql

Zintegrowany system produkcjyny

Hermes SQL z dołączonym modułem produkcji to rozwiązanie softwarowe, które pozwala usprawnić proces produkcyjny w każdej firmie. Począwszy od kontroli łańcucha dostaw i optymalnego wykorzystania posiadanych środków produkcyjnych oraz ludzkich. Program w łatwy sposób umożliwia na każdym etapie produkcji śledzenie surowców i wyrobów gotowych.

Moduł produkcji Hermes pozwala na kalkulację szacowanych kosztów i czasu produkcji jeszcze przed złożeniem zlecenia produkcyjnego a dodatkowo umożliwia tworzenie różnych planów produkcyjnych, planowanych na podstawie częstotliwości realizacji danego zamówienia i aktualnych stanów znajdujących się na magazynach.

Funkcjonalność Hermes SQL z modułem produkcji:

 • Kalkulacja kosztów produkcji
 • Planowanie produkcji
 • Planowanie zakupów materiałowych
 • Emisja zleceń produkcyjnych
 • Emisja zleceń kooperacyjnych
 • Harmonogram – planowanie zasobów
 • Analizowanie produkcji w toku
 • Panele produkcyjne
 • Kontrola jakości
 • Monitory wydziałowe
 • Rejestracja produkcji

Cloud ERP

Właściwa informacja dla właściwej osoby we właściwym czasie

Korzyści z zastosowania:

 • Pełna kontrola nad firmą i procesami, rentownością i płynnością;
 • Uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie – integracja funkcji i działów;
 • Źródło informacji do podejmowania właściwych decyzji biznesowych;
 • Obniżenie kosztów produkcji;
 • Poprawa efektywności zaopatrzenia i gospodarki zapasami;
 • Wyższy poziom organizacji pracy;
 • Poprawa jakości obsługi klienta;
 • Prosty dostęp do aktualnych informacji.
cloud erp system