Mobilny Magazynier (G-Mobile)

mobilny magazynier

Mobilny Magazynier G-Mobile – przeznaczony dla pracowników działu magazynu oraz logistyki, którzy dzięki wykorzystaniu komputerów przenośnych – urządzeń typu terminal mobilny czy kolektor danych sprawniej wykonują pracę w magazynie.

Mobilny Magazynier G-Mobile – System middleware zwiększający funkcjonalność już istniejących zintegrowanych systemów informatycznych. Umożliwia pełną integrację procesów logistycznych z dowolnym systemem zarządczym klasy ERP, MRP II, SCM i WMS. Dzięki G-Mobile możliwe jest tworzenie niezależnych dokumentów magazynowych, ale i również dokumentów realizacji zamówień czy zleceń produkcyjnych zarejestrowanych w systemie nadrzędnym. Istnieje możliwość wydruku dokumentu lub etykiet bezpośrednio w miejscu tworzenia (wykorzystanie drukarki mobilnej). Program mobilny magazynier może pracować w trybie off-line lub on-line, współpracując z systemami nadrzędnymi.

Wykorzystaj kody kreskowe i zoptymalizuj procesy w swojej firmie!

mobilny magazynier

Korzyści dla pracownika magazynu:

Optymalizacja czasu pracy magazyniera – w zależności od potrzeb, pracownik wykonujący swą pracę w magazynie może pracować realizując zadania w sposób narzucony z centrali lub wystawiając odpowiednie dokumenty wprost w aplikacji.

Szybka obsługa procesów wydania, przyjęcia, przesunięcia towaru oraz inwentaryzacji

Zastosowanie terminali skraca czas trwania operacji wydania, przyjęcia, przesunięcia, inwentaryzacji nawet do 70-80%.
Za pomocą terminala wyposażonego w czytnik kodów kreskowych pracownik może utworzyć dokument przyjęcia/wydania towaru skanując kolejne pozycje asortymentu lub pobrać z systemu przygotowane dokumenty magazynowe, na podstawie których ma nastąpić przyjęcie/wydanie towaru oraz natychmiast zweryfikować ich poprawność.

Eliminacja ewentualnych pomyłek

Praca Magazyniera opiera się głównie na wykorzystaniu czytnika kodów kreskowych. Dane nie muszą być wprowadzane ręcznie. Jeżeli pracownik pracuje na dokumentach pobranych z systemu ERP i jeżeli wszystkie dane w realizowanej dyspozycji się zgadzają, pracownik tylko je potwierdza. Dodatkowo aplikacja podaje procent stanu realizacji danego dokumentu, co z kolei informuje pracownika na bieżąco o tym, ile pracy do wykonania jeszcze mu zostało.

Ograniczenie kosztów

Praca odbywa się na danych w formie elektronicznej dzięki czemu ilość wydruków ograniczamy do minimum. To z kolei pociąga za sobą m.in. oszczędność papieru, materiałów eksploatacyjnych, drukarek itp.