Integracja Systemów Informatycznych

Wdrażamy i integrujemy systemy IT z zakresu zarządzania firmą ERP, e-commerce: B2B oraz B2C, zarządzania, planowania i rozliczania produkcji MRPII, zarządzania magazynem wysokiego składu WMS oraz Analiz BI – Business Intelligence, jak również etykietowania i znakowania towarów i przesyłek. Projektujemy, wykonujemy i wdrażamy systemy dedykowane. Uzupełniamy systemy o sprzęt do zbierania, przechowywania, przesyłania i drukowania danych najczęściej sprowadzając je do postaci kodu kreskowego lub kodu 2D, co w znacznej mierze automatyzuje procesy w niemal każdej branży.

Najważniejsze korzyści z integracji systemów to: 

 • Zintegrowane bazy danych używanych systemów 
 • Optymalizacja kosztów  
 • Spójność danych
 • Usprawnienie procesów biznesowych

Integrujemy systemy w każdej branży oraz w różnych działach firmy takich jak magazyn, sprzedaż, logistyka, dystrybucja czy produkcja. 

Zakres integracji: 

 • Analiza biznesowa (przedwdrożeniowa) 
 • Projekt wdrożenia integracji 
 • Dostarczenie integracji
 • Wdrożenie nowego rozwiązania 
 • Wsparcie po wdrożeniu oraz helpdesk 
integracja systemów erp

Zakres funkcji w poszczególnych działach firmy:

Magazyn

 • przyjęcia
 • wydania
 • przesunięcia mm
 • inwentaryzacja
 • kompletacja
 • lokalizacje
 • trasy
 • identyfikacja
 • znakowanie
 • realizacja zleceń

Sprzedaż

 • sprawdzanie cen
 • identyfikacja
 • kompletacja
 • mobilny handlowiec
 • info kiosk
 • kody kreskowe
 • kody 2D (QR)

Logistyka

 • znakowanie
 • etykiety logistyczne
 • przepakowanie
 • trasy
 • inwentaryzacja
 • śledzenie lokalizacji
 • numery partii
 • daty przydatności

Produkcja

 • przyjęcia z produkcji
 • wydania na produkcję
 • kompletacja
 • identyfikacja
 • planowanie
 • gospodarka odpadami
 • zlecenia produkcji
 • analizy

Dystrybucja

 • etykietowanie
 • przesunięcia mm
 • przyjęcia / wydania
 • lokalizacje
 • potwierdzenia
 • inwentaryzacja
 • mobilny handlowiec
 • zlecenia
 • numery partii