Sieci tradycyjne 2013-07-15T10:36:09+00:00

[imagebox image=”http://185.69.0.20/~gamasystem/wp-content/uploads/2013/07/logotypy_cisco.jpg” title=”” button_text=”” button_url=””][/imagebox]

Sieci tradycyjne CISCO

[three_fourth last=”yes or no”]

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Sieci są obecnie kluczową częścią komunikacji w ramach działalności biznesowej, procesów edukacyjnych, działania administracji rządowej oraz kontaktów prywatnych, a rozwiązania sieciowe wykorzystujące protokół sieciowy IP stanowią kluczową ofertę dla takich sieci.

Rozwiązania firmy Cisco budują sieć większości firm telekomunikacyjnych w Polsce. W oparciu o niezbędne elementy infrastruktury teleinformatycznej i ze wsparciem technicznym inżynierów firmy Cisco operatorzy tworzą nowe usługi dla swoich klientów takie jak: zarządzalna telefonia IP, wideo i telewizja na żądanie.

Cisco posiada w swoim portfolio produktowym rozwiązania dopasowane do każdego typu przedsiębiorstwa bez względu na jego wielkość czy profil działalności

Sektor administracji publicznej dla firmy Cisco należy do jednych z najważniejszych obszarów działalności. Rozwiązania Cisco funkcjonują zarówno w jednostkach administracji lokalnej jak i w jednostkach centralnych, urzędach i ministerstwach. Główny cel przedsięwzięcia to zapewnienie lokalnym społecznościom dostępu do szerokiego wachlarza usług, m.in. takich jak telemedycyna, telenauczanie, telekonferencje, telepraca, systemy: zarządzania bezpieczeństwem i administracją, powiadamiania ratunkowego i monitoringu środowiska na obszarze całego województwa.

Mniejsze firmy potrzebują na ogół rozwiązań technicznych, które nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych i które można zainstalować, a także nimi zarządzać, bez intensywnego nadzoru ze strony działu informatyki.

Innowacyjne rozwiązania sieciowe Cisco umożliwiają budowę infrastruktury centrum przetwarzania danych o wyjątkowej skalowalności. Cisco zapewnia skalowanie infrastruktury centrum przetwarzania danych do ponad 12000 portów serwerowych 10GE – jest to dwukrotnie więcej w porównaniu z aktualną ofertą branży, przy o połowę niższych kosztach.

[/three_fourth]

[one_fourth last=”yes”]
urządzenia cisco

[/one_fourth]