G-xMag 2013-06-03T16:52:33+00:00

[imagebox image=”http://185.69.0.20/~gamasystem/wp-content/uploads/2013/07/logotypy_xmag.jpg” title=”” button_text=”” button_url=””][/imagebox]

[one_second last=”yes or no”]

Zarządzanie małymi i średnimi magazynami

Działalność wielu firm produkcyjno-handlowych opiera się o procesy związane z zarządzaniem obszarem magazynowym i obszarem gospodarki materiałowej. Sprawna i efektywna praca służb magazynowych i logistycznych jest w dzisiejszych czasach niezwykle pożądaną wartością dodaną dla wszystkich uczestników łańcucha logistycznego począwszy od producenta poprzez dystrybutora a skończywszy na Kliencie końcowym.
Umożliwienie tym służbom korzystania z odpowiednich narzędzi technicznych i aplikacji systemowych zapewnia pełną informację o stanie towarów, konieczności ich zamówienia a po zamówieniu i wprowadzeniu na magazyn, na sprawnej obsłudze związanej m.in. z logiką wydań i pobrań towaru, obsługą kartoteki kodów towarów i opakowań.
System ma budowę modularną co umożliwia łatwą rozbudowę i dostosowanie do potrzeb i procesów użytkownika na każdym magazynie.

magazyn wms

Obsługa kodów kreskowych

[styled_list marker=”check”]

 • Dzięki wyposażeniu terminali w skanery kodów kreskowych możliwa jest obsługa aplikacji przy zminimalizowaniu operacji wykonywanych przez użytkownika (wybór towarów czy lokalizacji przez zeskanowanie kodów).
 • Podstawowym zadaniem modułu kodów kreskowych jest ewidencja kodów kreskowych towarów i opakowań. Z każdym towarem może być związanych wiele kodów kreskowych w zależności od opakowania, w którym towar przychodzi. Moduł kody kreskowe umożliwia przypisanie zeskanowanego kodu kreskowego do towaru.
 • Moduł umożliwia również nadawanie kodów kreskowych, wiązanie z towarami i wydruk odpowiednich naklejek (na opakowania zbiorcze). Jest to szczególnie przydatne gdy należy nadzorować serię i datę ważności towarów a informacje te nie są zapisane w kodzie kreskowym producenta. Oklejenie takich towarów naklejkami przyspiesza proces kompletacji z uwzględnieniem serii i daty ważności.

[/styled_list]

[/one_second]

[one_second last=”yes”]

Integracja z systemami zarządzania ERP

Korzyści jakie daje system:

[styled_list marker=”check”]

 • optymalizacja pracy magazynu,
 • optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich,
 • wyeliminowanie błędów w gospodarce magazynowej,
 • usprawnienie planowania pracy pracowników magazynowych i służb logistycznych,
 • skrócenie czasu przyjmowania i realizacji zamówień,
 • usprawnienie kontroli i weryfikacji stanów magazynowych poprzez zastosowanie znakowania, kodowania i etykietowa-nia towarów i opakowań,
 • zmniejszenie czasu związanego z operacjami logistycznymi poświęconymi na ułatwienie oceny popytu na poszczególne produkty,
 • wzrost zadowolenia klientów dzięki szybszej i sprawniejszej obsłudze w magazynie, eliminacji spóźnionych, niekomple-tnych lub błędnych dostaw,
 • zmniejszenie ilości dokumentów papierowych w obiegu,
 • podgląd rzeczywistych stanów magazynowych i lepsza ich kontrola,
 • lepsze możliwości organizacji przestrzeni magazynowej i pracy pracowników,
 • kontrola przepływu jednostek logistycznych od dostawcy do odbiorcy,
 • kontrola efektywności pracy magazynierów i towarów w maga-zynie,
 • mobilne rejestrowanie danych pozwala na znaczne oszczędności czasu przy ewidencji magazynowej,
 • gotowe analizy statystyczne wspomagające planowanie zamówień,
 • szybki dostęp do pełnej historii pracy magazynu,
 • łatwe tworzenie przejrzystych raportów i dokumentów, oparte o zgromadzone w programie dane,
 • monitoring normatyw dla magazynu,
 • zarządzanie uprawnieniami w zakresie funkcji aplikacji jak i wyodrębnionych części magazynu,
 • czytelna lista zadań do wykonania widoczna na ekranie terminala, przejrzyście prezentująca obowiązki.

[/styled_list]

[/one_second]