Loading...
Integracja Systemów2018-06-24T13:56:59+00:00

Integracja Systemów Informatycznych

Wdrażamy i integrujemy systemy IT z zakresu zarządzania firmą ERP, e-commerce: B2B oraz B2C, zarządzania, planowania i rozliczania produkcji MRPII, zarządzania magazynem wysokiego składu WMS oraz Analiz BI – Business Intelligence, etykietowania i znakowania towarów i przesyłek. Projektujemy, wykonujemy i wdrażamy systemy dedykowane. Uzupełniamy systemy o sprzęt do zbierania, przechowywania, przesyłania i drukowania danych najczęściej sprowadzając je do postaci kodu kreskowego lub kodu 2D, co w znacznej mierze automatyzuje procesy w niemal każdej branży.

integracja systemów erp

Magazyn

Sprzedaż

Logistyka

Produkcja

Dystrybucja

Gospodarka komunalna

 • przyjęcia
 • wydania
 • przesunięcia mm
 • inwentaryzacja
 • kompletacja
 • lokalizacje
 • trasy
 • identyfikacja
 • znakowanie
 • realizacja zamówień
 • wirtualny koszyk
 • sprawdzanie cen
 • identyfikacja
 • kompletacja
 • mobilny handlowiec
 • info kiosk
 • znakowanie
 • etykiety logistyczne
 • przepakowanie
 • trasy
 • inwentaryzacja
 • przyjęcia z produkcji
 • wydania na produkcję
 • kompletacja
 • identyfikacja
 • planowanie
 • gospodarka odpadami
 • etykietowanie
 • przesunięcia mm
 • przyjęcia / wydania
 • lokalizacje
 • potwierdzenia
 • inwentaryzacja
 • mobilny handlowiec
 • mobilny inkasent
 • identyfikacja
 • weryfikacja
 • potwierdzenia