Loading...
Controlling sprzedaży2018-06-24T12:22:58+00:00

Controlling sprzedaży – Analiza Biznesowa

Controlling sprzedaży to aplikacja wykorzystywana do analizowania, kontrolowania i prognozowania sprzedaży. W oparciu o dane zaimportowane z bazy ERP HermesSQL lub humansoft Corax przekształca informacje w bezcenną wiedzę.

Wyniki prezentowane są w bardzo czytelnym układzie w dowolnie określonych wymiarach. Całościowym, czasowym, produktowym, geograficznym, z perspektywy odbiorców, przedstawicieli handlowych, kanałów dystrybucji czy wielkości transakcji. Liczba kryteriów pod kątem których można dokonywać analizy jest nieograniczona.

Controlling sprzedaży

Jakie możliwości daje controlling sprzedaży ?

  • możliwość podglądu kluczowych wskaźników. Obrót netto, marża, ilość zarówno wartościowo jak i procentowo w dowolnie wybranej grupie asortymentowej, grupie kontrahentów, przedziale czasu
  • dostęp do informacji, które produkty i którzy klienci w jakim okresie są kluczowi, jak zmieniają się preferencje klientów w poszczególnych okresach, którzy klienci dysponują największym potencjałem nabywczym (m.in. ranking sprzedaży TOP 20 klientów, towarów, handlowców, analiza wg zasady Pareto)
  • śledzenie danych ilościowych i wartościowych transakcji sprzedaży z możliwością analizowania ich od ogółu do szczegółu czyli od zbiorczego zestawienia TOP 20 do pojedynczych dokumentów i transakcji
  • możliwość analizowania wskaźników KPI sprzedaży w podziale miesięcznym zwymiarowanych po kontrahentach, handlowcach, miastach, województwach
  • porównywanie sprzedaży artykułu, grupy artykułów, producentów rok do roku wraz z wykazaniem procentowo wzrostu lub spadku
  • przedstawienie sprzedaży netto wraz z wyznaczeniem linii trendu
  • uzyskanie informacji na temat trendu średniej ceny danego towaru
  • dostęp do analizy „co jeśli” umożliwiającej budowanie różnych scenariuszy sprzedaży (np. w przypadku konieczności obniżenia ceny produktu istnieje możliwość sprawdzenia wpływu tej decyzji na przyszłą marżę oraz otrzymania informacji o ile trzeba zwiększyć sprzedaż aby skompensować utracony zysk)
  • możliwość monitorowania i kontrolowania procesów biznesowych w czasie rzeczywistym (wykorzystanie technologii asocjacyjnych baz danych „in-memory”), co pozwala w porę dostrzec lub przewidzieć kształtujące się w otoczeniu biznesowym zagrożenia lub szanse i na tej podstawie podjąć najbardziej optymalne działania

Controlling sprzedaży może być wdrożony w ciągu jednej wizyty i rozwijany bez wsparcia zewnętrznych konsultantów.
Stawia niewielkie wymagania sprzętowe dzięki czemu inwestycja zwraca się w krótkim czasie.